Thông Điệp Yêu Thương Của Minh Sư Ruma Trong Mùa Dịch Bệnh

Bài viết liên quan

Thông Điệp Yêu Thương Của Minh Sư Ruma Trong Mùa Dịch Bệnh
Loài Người Có Thức Tỉnh Thiên Đàng luôn ngự bên trong mỗi chúng sanh! Loài người nên biết thoát ra khỏi những ảo ảnh vật chất, tham vọng phù du bên ngoài, biết hướng vào thế giới Tâm Linh bên trong để nghe những lời dậy của Thượng Đế.
Thông Điệp Yêu Thương Của Minh Sư Ruma Trong Mùa Dịch Bệnh
Songkran Sẻ Chia Ấm Áp Tình Thương Minh Sư Các hoạt động công tác xã hội trong dịp năm mới Songkran tại Lào và Chol Chnam Thmay tại Campuchia tháng 04 năm 2020

Bình Luận