Tu hành đem lại hạnh phúc vĩnh hằng phần 2

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng internet tại Thiền Đường Lào ngày 16 tháng 04 năm 2017