Virus Corona sợ điều gì

Related Post

Virus Corona sợ điều gì
Chỉ Ruma Thấu Hiểu Minh Sư Ruma viết hồi 03h00 sáng ngày 25 tháng 02 năm 2020 tại đảo Koh Rong tỉnh Sihanoukville
Virus Corona sợ điều gì
Ruma thấy rõ Minh Sư Ruma viết hồi 03h46 chiều ngày 13 tháng 03 năm 2020 tại Đảo Koh Rong - Sihanoukville - Campuchia

Comment

 • 9-3-2020
  LY KIM HONG

  OM..GURUJI RUMA ...CON XIN CẢM TẠ ƠN NGAI.

 • 12-3-2020
  Hoàng Thị Hương

  Chúng con cảm tạ Minh Sư RuMa muôn vàn tôn kính của chúng con. Chúng con yêu Ngài! Người Cha Tâm Linh của Nhân loại. Con đã tìm thấy được Cha của con rồi! OM RUMA!

 • 18-3-2020
  Nguyễn Thị Thu Trang

  Om RuMa. Chúng con xin cảm tạ ân điển của Ngài

 • 18-3-2020
  Nguyễn Thị Thu Trang

  Om RuMa. Chúng con xin cảm tạ ân điển của Ngài

Leave a reply