TU HÀNH THIỀN ĐỊNH LÀM HỒI SINH NỀN TẢNG TÂM LINH ĐẤT NƯỚC PHẦN 1

Related Post

TU HÀNH THIỀN ĐỊNH LÀM HỒI SINH NỀN TẢNG TÂM LINH ĐẤT NƯỚC PHẦN 1
Tu Hành Thiền Định Làm Hồi Sinh Nền Tảng Tâm Linh Đất Nước Phần 2 Minh Sư thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền Đường Campuchia ngày 11 tháng 03 năm 2017
TU HÀNH THIỀN ĐỊNH LÀM HỒI SINH NỀN TẢNG TÂM LINH ĐẤT NƯỚC PHẦN 1
Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Campuchia ngày 04 tháng 03 năm 2017

Leave a reply