Thông điệp của Minh Sư Ruma về dịch bênh Corona

Related Post

Thông điệp của Minh Sư Ruma về dịch bênh Corona
Loài Người Có Thức Tỉnh Thiên Đàng luôn ngự bên trong mỗi chúng sanh! Loài người nên biết thoát ra khỏi những ảo ảnh vật chất, tham vọng phù du bên ngoài, biết hướng vào thế giới Tâm Linh bên trong để nghe những lời dậy của Thượng Đế.
Thông điệp của Minh Sư Ruma về dịch bênh Corona
Thông Điệp Yêu Thương Của Minh Sư Ruma Trong Mùa Dịch Bệnh Phóng sự chuyến Hoằng Pháp cứu trợ của Minh Sư Ruma tại quê hương Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang Việt Nam từ ngày 14 và 15 tháng 04 năm 2020

Comment

 • 8-3-2020
  Nguyễn Tuấn Hưng

  Con ngàn lần xin cảm tạ ân điển và phúc lạc, sự gia trì minh sư Ruma đã ban đến cho con và chúng sinh muôn loài trên địa cầu này! Om...Om...Om...Guru Ruma!

 • 8-3-2020
  Huỳnh Thị Thu Yến

  Con kính chúc Sư Phụ RUMA kính yêu thật nhiều sức khỏe. Om RUMA Om RUMA Om RUMA

 • 8-3-2020
  Cửu Trần

  OM RU MA.OM RU MA .OM RU MA Chúng con xin y giáo phụng hành !

 • 9-3-2020
  Hoàng Thị Hương

  Con xin cảm tạ Minh Sư RuMa muôn vàn tôn kính của chúng con

 • 14-8-2020
  Davidmug

  Sửa chữa bề mặt của bồn tắm

Leave a reply