Thiên mệnh Thượng Đế trao

Related Post

Thiên mệnh Thượng Đế trao
Chỉ Ruma Thấu Hiểu Minh Sư Ruma viết hồi 03h00 sáng ngày 25 tháng 02 năm 2020 tại đảo Koh Rong tỉnh Sihanoukville
Thiên mệnh Thượng Đế trao
Ruma thấy rõ Minh Sư Ruma viết hồi 03h46 chiều ngày 13 tháng 03 năm 2020 tại Đảo Koh Rong - Sihanoukville - Campuchia

Comment

  • 18-3-2020
    Hô thi bich nga

    Con cảm ơn Vần thơ Guru giúp con thêm Bi. TRÌ .DŨNG. tiếp tục đồng hành cùng đồng tu ban rãi pháp mạch Diệu Âm đến chúng sanh có duyên. Đời này kiếp này con muốn được làm đệ tử xuất gia của Ngài an bài cho con giải quyết hết nghiệp duyêm và sớm được ở bên Ngài cùng đoàn tăng !.Om Ru Ma.Con Chúc Ngài luôn khỏe mạnh sớm về Vn .Để dân tộc Vn đều có pháp của Ngài .

  • 19-3-2020
    Nguyễn Thị sương

    Con yêu minh sư con yêu thương đế

Leave a reply