Bông Hoa Thiền Định Ngát Hương Phần 2

Minh Sư Ruma thuyết giảng cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng internet tại Thiền Đường Chiang Mai - Thái Lan ngày 02 tháng 04 năm 2017