Songkran Sẻ Chia Ấm Áp Tình Thương Minh Sư

Related Post

Songkran Sẻ Chia Ấm Áp Tình Thương Minh Sư
Loài Người Có Thức Tỉnh Thiên Đàng luôn ngự bên trong mỗi chúng sanh! Loài người nên biết thoát ra khỏi những ảo ảnh vật chất, tham vọng phù du bên ngoài, biết hướng vào thế giới Tâm Linh bên trong để nghe những lời dậy của Thượng Đế.
Songkran Sẻ Chia Ấm Áp Tình Thương Minh Sư
Thông Điệp Yêu Thương Của Minh Sư Ruma Trong Mùa Dịch Bệnh Phóng sự chuyến Hoằng Pháp cứu trợ của Minh Sư Ruma tại quê hương Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang Việt Nam từ ngày 14 và 15 tháng 04 năm 2020

Leave a reply