Lecture

Khó khăn là phân bón cho hoa thơm quả ngọt
Khó khăn là phân bón cho hoa thơm quả ngọt

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng internet tại Thiền Đường Campuchia ngày 29 tháng 05 năm 2017

Bông Hoa Thiền Định Ngát Hương Phần 2
Bông Hoa Thiền Định Ngát Hương Phần 2

Minh Sư Ruma thuyết giảng cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng internet tại Thiền Đường Chiang Mai - Thái Lan ngày 02 tháng 04 năm 2017

Tu hành đem lại hạnh phúc vĩnh hằng phần 2
Tu hành đem lại hạnh phúc vĩnh hằng phần 2

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng internet tại Thiền Đường Lào ngày 16 tháng 04 năm 2017

Tu hành đem lại hạnh phúc vĩnh hằng phần 1
Tu hành đem lại hạnh phúc vĩnh hằng phần 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng internet, tại Thiền Đường Lào ngày 16 tháng 04 năm 2017

Bông hoa thiền định ngát hương phần 1
Bông hoa thiền định ngát hương phần 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho các thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng internet, tại Thiền Đường Chiang Mai - Thái Lan ngày 02 tháng 04 năm 2017

Minh Sư chiếc phao cứu hộ của chúng sanh giữa biển đời khổ ải
Minh Sư chiếc phao cứu hộ của chúng sanh giữa biển đời khổ ải

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng internet trong chuyến hoằng pháp của Ngài tại đất nước Miến Điện ngày 09 tháng 07 năm 2017

Đời Người Khổ Ải Vì Không Tìm Đến Con Đường Tu
Đời Người Khổ Ải Vì Không Tìm Đến Con Đường Tu

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền Đường Udonthani, Thái Lan, ngày 27 tháng 11 năm 2016

Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 2
Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 2

Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Lào ngày 13 tháng 08 năm 2017

Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 1
Cộng Tu Để Phục Hồi Đại Lực Lượng Thiêng Liêng Bên Trong Phần 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Lào ngày 13 tháng 08 năm 2017

Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ
Cố Gắng Tu Hành Để Vượt Lên Trên Biển Đời Đau Khổ

Minh Sư Ruma thuyết giảng cuối tuần cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Campuchia ngày 04 tháng 03 năm 2017

Tu Hành Thiền Định Làm Hồi Sinh Nền Tảng Tâm Linh Đất Nước Phần 2
Tu Hành Thiền Định Làm Hồi Sinh Nền Tảng Tâm Linh Đất Nước Phần 2

Minh Sư thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền Đường Campuchia ngày 11 tháng 03 năm 2017

TU HÀNH THIỀN ĐỊNH LÀM HỒI SINH NỀN TẢNG TÂM LINH ĐẤT NƯỚC PHẦN 1
TU HÀNH THIỀN ĐỊNH LÀM HỒI SINH NỀN TẢNG TÂM LINH ĐẤT NƯỚC PHẦN 1

Minh Sư Ruma thuyết giảng ngày cuối tuần cho thiền sinh trên toàn thế giới qua mạng Internet tại Thiền đường Campuchia - Ngày 11.03.2017