Chỉ Ruma Thấu Hiểu

Related Post

Chỉ Ruma Thấu Hiểu
Ruma thấy rõ Minh Sư Ruma viết hồi 03h46 chiều ngày 13 tháng 03 năm 2020 tại Đảo Koh Rong - Sihanoukville - Campuchia
Chỉ Ruma Thấu Hiểu
LỜI CHÚC PHÚC THÁNG TƯ Lời Chúc Phúc Minh Sư Ruma viết hồi 09 giờ sáng ngày 25.02.2020 tại đảo Koh Rong - Sihanoukville, tặng các Phật tử nhân dịp lễ Songkran ở các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar

Leave a reply