Hội nhập pháp môn Diệu Âm

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều người tu theo pháp môn Diệu Âm. Đây là một pháp môn tối thượng dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường giải thoát, tìm về với Bản Lai Diện Mục của mình, nhưng phải thông qua sự chỉ dẫn của một vị Minh Sư tại thế. Đây cũng là pháp môn mà tất cả những vị Minh Sư ngày xưa tu hành đắc đạo.
Pháp môn Diệu Âm là phương pháp quán Ngôi Lời bên trong chúng ta, quán những Âm Thanh nội tại và những Ánh Sáng Thiên đàng. Đây là phương pháp tốt nhất giúp chúng ta hướng về bên trong, đến với Ánh Sáng của Thượng Đế và những thánh âm huyền diệu bên trong của chúng ta.

>>xem thêm
Khẳng Định Là Sức Đề Kháng Và Miễn Dịch
Khẳng Định Là Sức Đề Kháng Và Miễn Dịch Minh Sư Ruma viết ngày 16.03.2020 tại Thiền Đường Campuchia
Tình Yêu Thời Dịch Bênh
Tình Yêu Thời Dịch Bênh Minh Sư Ruma viết ngày 16.03.2020 tại Thiền Đường Campuchia